ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΑΛΛΑΓΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ + ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ —————-γραφείο 64

 

ΤΑΚΤΙΚΗ + ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ ————————–γραφείο 54

 

ΕΙΔΙΚΗ + ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ + ΕΡΓΑΤΙΚΑ ——————–γραφείο 51

 

ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ——————————-γραφείο 68

 

 

Οι προσημειώσεις θα δικάζονται πλέον στα γραφεία 71 και 71α