Διεθνές συνεδρίο εργατικού δικαίου που διοργανώνει το νομικό περιοδικό «Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου» (ΕΕργΔ) με αφορμή τη συμπλήρωση 75 ετών συνεχούς κυκλοφορίας του

Στο συνημμένο θα βρείτε το επισυναπτόμενο πρόγραμμα του διεθνούς συνεδρίου εργατικού δικαίου που διοργανώνει το νομικό περιοδικό «Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου» (ΕΕργΔ) με αφορμή τη συμπλήρωση 75 ετών συνεχούς κυκλοφορίας του.