Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος – Νομικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ενέργεια

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος – Νομικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ενέργεια

Περίοδος αιτήσεων

Συνεχίζονται οι εγγραφές για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ενέργεια με τίτλο  “MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy”  (/Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος του πρώτου δημόσιου Α.Ε.Ι. που προσέφερε ξενόγλωσσα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Το  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας διαθέτει καταξιωμένους καθηγητές και διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς από την αγορά που συνεργάζονται με ενθουσιασμό για την μετάδοση ωφέλιμης γνώσης στους υποψηφίους, ενώ το εν λόγω  πρόγραμμα παρέχει χρήσιμα εφόδια στην επαγγελματική ζωή των υποψηφίων και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς.

Προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,  δεδομένου ότι όλα τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στην Αγγλική, καθώς και η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών συναφούς κλάδου.

Το πρόγραμμα, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, είναι διάρκειας ενός ή δύο ετών (Full time/Part time αντίστοιχα), διεξάγεται μόνο τα Σαββατοκύριακα (executive mode) και απευθύνεται και σε επαγγελματίες.

Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  https://www.ihu.gr/ucips/postgraduate-programmes/energylaw    και στα τηλέφωνα 2310 807565/564/521.