ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.Θ. – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2021 αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων Θεσσαλονίκης μέχρι τις 30/9/2021 από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020. Ειδικότερα, αποφασίστηκε:

Α) Αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθρο 924 Κ.Πολ.Δ), που αποτελεί την πρώτη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο, του οποίου η ακρίβεια της αντιγραφής βεβαιώνεται από τον δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρο 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων).

Β) Αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθρο 927 Κ.Πολ.Δ), κατά τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι η ιδιότητα του ευάλωτου οφειλέτη θα πρέπει να διαπιστώνεται από την Τράπεζα ή την Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων, εφόσον αυτές είναι ενημερωμένες με τα τρέχοντα στοιχεία του οφειλέτη, διαφορετικά ο δανειολήπτης οφείλει να προσκομίσει (στην Τράπεζα ή Εταιρία Διαχείρισης) τα απαραίτητα στοιχεία (το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα και το τελευταίο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ), έτσι ώστε να προκύπτει η ιδιότητα του ευάλωτου.

– Παράλληλα, το Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. επανέλαβε την πάγια θέση του για την ανάγκη πλήρους και λυσιτελούς προστασίας της 1ης κατοικίας, όπως επίσης και την ανάγκη για τη χορήγηση παρατάσεως της προθεσμίας εισαγωγής στην «πλατφόρμα», η οποία έληξε στις 15/7/2021, για όλες τις υποθέσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

– Επιπλέον, το Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του για το υπό διαβούλευση σχέδιο του ΚΠολΔ, τόσο όσον αφορά στον τρόπο νομοθέτησής του, όσο και για βασικές διατάξεις του, που αφορούν ιδίως στην καθιέρωση πιλοτικής δίκης και στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Επιφυλλάχθηκε δε να εξετάσει την περαιτέρω στάση του απέναντι στο σχέδιο του ΚΠολΔ σε συνεργασία με τους λοιπούς Δικηγοριούς Συλλόγους και την Ολομέλεια. Ήδη, άλλωστε, έχει προγραμματιστεί για αύριο Πέμπτη 9/9/2021 σημαντική διαδικτυακή εκδήλωση της Ολομέλειας με θέμα «Τροποποίηση Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Όπισθεν ολοταχώς! Η πιλοτική δίκη στη δίνη της εξυπηρέτησης συμφερόντων».

– Τέλος, το Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. αποφάσισε να διεξαχθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα επιστημονικές – ενημερωτικές εκδηλώσεις με αντικείμενο το νέο Οικογενειακό Δίκαιο και το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο.

 

           Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                  Πέτρος Ε. Σαμαράς