ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.