Διαμαρτυρία της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ

Επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Δημήτρη Βερβεσού εστάλη νωρίτερα σήμερα στον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ για το ζήτημα των συναδέλφων που βρέθηκαν παρατύπως και κατά παράβαση της αρχής της προηγούμενης ενημέρωσης του ασφαλισμένου ανασφάλιστοι, δια της οποίας τον καλεί:

1. Να αποκαταστήσει την ασφαλιστική ικανότητα σε όλους τους ασφαλισμένους δικηγόρους και στα μέλη των οικογενειών τους, ώστε να μην αποστερηθούν την αναγκαία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σε περίοδο πανδημίας.

2. Να προβεί σε εκσυγχρονισμό και οργάνωση των μητρώων και ηλεκτρονικών συστημάτων, ώστε να μειωθεί η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, ιδίως δε προς το σκοπό της αποφυγής στέρησης δικαιωμάτων χωρίς κανένα λόγο από συνεπείς ασφαλισμένους.

3. Εφόσον διαπιστώσει πως κάποιοι ασφαλισμένοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας και πριν τη διακοπή της, να προβεί σε προηγούμενη ενημέρωση/ακρόαση αυτών, όπως ο Νόμος και η Ηθική επιβάλλουν.

Επισυνάπτεται η επιστολή.