Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για πρόγραμμα ΕΣΠΑ δικηγόρων

Πρόσκληση σε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση 

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ (Παράρτημα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)  

προσκαλούν τους Αυτοαπασχολούμενους Δικηγόρους των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στην διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση  

που συνδιοργανώνουν με θέμα: 

Ερωτήσεις-Απαντήσεις & Χρήσιμες επισημάνσεις για την ορθή υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ: 

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ» 

τη Δευτέρα 28/6/2021 στις 18:00 

 

Σύνδεσμος Join Zoom Meeting για τη συμμετοχή στην εκδήλωση: https://zoom.us/j/94871385640?pwd=U0toVzhJRU9SMHlPSVliRWFmeG1BZz09 

 

Meeting ID948 7138 5640 

Passcode: 974675 

Λόγω συγκεκριμένης τεχνικής δυνατότητας της διαδικτυακής πλατφόρμας (συμμετοχή έως 300 άτομα) για την συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στην διαδικτυακή εκδήλωση παρακαλούμε θερμά να συμπληρωθεί, το αργότερο μέχρι τις 27/6/2021, η παρακάτω Φόρμα Εγγραφής για την τήρηση σειράς προτεραιότητας και την υποβολή ερωτημάτων που αφορούν στη Δράση προκειμένου να απαντηθούν στη διάρκεια της  εκδήλωσης. 

Φόρμα Εγγραφής