ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΨΗΦΙΣΜΑ

Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΨΗΦΙΣΜΑ
Με αφορμή τις προσαγωγές πολιτών στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης με κλήση βάσει του άρθρου 200Α του ΚΠΔ αλλά και χωρίς κλήση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 1 εδ. γ’ του ΠΔ 342/77, στους οποίους στερείται το δικαίωμα να επικοινωνήσουν με το δικηγόρο τους και να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους δίδει ο νόμος, αλλά ιδιαιτέρως και κυρίως την άρνηση των αστυνομικών αρχών να επιτρέψουν στους υπερασπιστές δικηγόρους να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους δίνει το Σύνταγμα και ο νόμος για την υπεράσπιση των εντολέων τους, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καταγγέλλει την συμπεριφορά αυτή των διωκτικών αρχών και τις καλεί να εφαρμόζουν το Σύνταγμα και το Νόμο.
Ο ισχυρισμός ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και δεν πρόκειται για κατηγορούμενους, είναι αντιφατικός και κενός νομικού περιεχομένου, γιατί δεν είναι νοητό ο μη κατηγορούμενος να υποχρεούται στη χορήγηση γενετικού υλικού και να μη δικαιούται να συνομιλεί με το δικηγόρο του. 
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, γιατί οι συμπεριφορές και οι τακτικές αυτές των διωκτικών αρχών καταλύουν κάθε έννοια νομιμότητας και κράτους δικαίου.
Τέλος ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών αλλά και του δικαιώματος του δικηγόρου να υπερασπίζεται τον εντολέα του. 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης Χρήστος Ηρ. Ράπτης