ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΨΗΦΙΣΜΑ

Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΨΗΦΙΣΜΑ
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική αλλαγή, την έλλειψη του πόσιμου νερού αλλά και τη σύνδεση της ύδρευσης και της αποχέτευσης με τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, πιστεύει ότι είναι απαραίτητο η διαχείριση του νερού να είναι κοινωφελής, διαφανής, με βάση τα ανωτέρω δεδομένα  και να μην εξαρτάται από το κριτήριο της αύξησης του κέρδους.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης υποστηρίζει όλους όσους θεωρούν το νερό κοινωνικό αγαθό και καλεί την Κυβέρνηση να λάβει υπόψη της όλα τα παραπάνω στην επιλογή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΕΥΑΘ.  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης Χρήστος Ηρ. Ράπτης