ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ “ΝΟΜΟΣ” ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ. ΚΑΙ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΝΟΜΟΣ» ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ. ΚΑΙ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

 

Η Επιτροπή Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης και Πληροφορικής του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με Πρόεδρο τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Ευστάθιο Κουτσοχήνα,  διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση για τους Δικηγόρους στις 14 Ιουνίου 2018 με θέμα την παρουσίαση χρήσης βάσης νομικών δεδομένων «ΝΟΜΟΣ» καθώς και την παρουσίαση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και της Ολομέλειας. Εισηγητές ήταν οι κ.κ. Νικόλαος Τζωρτζόπουλος, τ.Μέλος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Δρ. Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διευθυντής της ΝΟΜΟΣ και Δημήτριος Παρλίτσης, MSc Πληροφορικής, Προϊστάμενος Αυτοτελούς  Τμήματος Μηχανοργάνωσης, Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Μελετών Δ.Σ.Θ.

Στόχος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης είναι η παροχή σύγχρονων εργαλείων προς τους δικηγόρους και η ενημέρωση των δικηγόρων για την αξιοποίηση των εργαλείων αυτών, καθώς και η συνεχής βελτίωση εκείνων των υπηρεσιών που θα εξοικονομήσουν πολύτιμο χρόνο στους δικηγόρους και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα τους.  

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ.Αναστάσιος Ντούγκας, Ταμίας Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης  και πρόεδρος της επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας και Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Στο τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε συζήτηση και απαντήθηκαν ερωτήματα που έγιναν είτε από τους παρευρισκόμενους δικηγόρους είτε από όσους την παρακολουθούσαν live streaming.