Κατάλογος Διαιτητών της Θεσμικής Διαιτησίας Δ.Σ.Θ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Δ.Σ.Θ.

ΔIKAΣTIKO MEΓAPO

26ης Oκτωβρίου 5, 4ος όροφος

Θεσσαλονίκη T.K. 546 26

Θεσσαλονίκη, 23.4.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο Διαιτησίας ολοκλήρωσε κατά τη συνεδρίαση 2/5.4.2021 την επεξεργασία του Καταλόγου Διαιτητών της Θεσμικής Διαιτησίας ΔΣΘ. Στα συνημμένα θα βρείτε τον  κατάλογο διαιτητών, αποτελούμενο από 66 συναδέλφους.

Το Συμβούλιο Διαιτησίας ευχαριστεί θερμά τους συναδέλφους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εγγραφή τους στον Κατάλογο και τους εύχεται καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Για το Συμβούλιο Διαιτησίας

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος

 

Συνημμένα αρχεία: