ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 23 ΜΑΪΟΥ 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 23 ΜΑΪΟΥ 2016

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 1142
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ       1049
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΝΑΙ 661 (ΑΥΣΤΗΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 195, ΕΝΤΟΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 466)
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΟΧΙ 348
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 20
ΑΚΥΡΑ 9
ΛΕΥΚΑ 11