Αποτελέσματα δοκιμασίας επάρκειας β΄εξεταστικής περιόδου 2023

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναφορικά με τη δοκιμασία επάρκειας Β΄ εξεταστικής περιόδου 2023, η οποία διεξήχθη ενώπιόν της κατά το χρονικό διάστημα 31 Οκτωβρίου-09 Νοεμβρίου 2023.

Επισυνάπτεται ο πίνακας επιτυχόντων ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Η ανακοίνωση των επιτυχόντων γίνεται με τη δημοσίευση του κωδικού αριθμού τοv οποίο έκαστος υποψήφιος έλαβε κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής.

Συνημμένα αρχεία: