ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω α) της κατάργησης του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου /Οριστικού Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης και έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης από 01-04-2024 (Β’ 1253) καθώς και β) της κατάργησης του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης και μεταφοράς της τοπικής του αρμοδιότητας στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης από 01-04-2024 (Β’ 1253) και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κρίνεται αναγκαία και επιτακτική η αναστολή της λειτουργίας της παραλαβής πράξεων από τις υπηρεσίες των ανωτέρω Υποθηκοφυλακείων, εξαιρουμένων των παραγραφών και των εγγραπτέων πράξεων για τις οποίες συντρέχει νόμιμη προθεσμία προς εγγραφή, για το χρονικό διάστημα από την Τρίτη, 19-03-2024 έως και την Παρασκευή, 29-03-2024.
Η διαπίστωση της υπαγωγής σε εξαίρεση θα κρίνεται από τους αρμόδιους Προϊστάμενους και αφορά ΜΟΝΟ περιπτώσεις παραγραφών και προθεσμιών που τίθενται από το νόμο.
Από 1.4.2024 θα λειτουργούν κανονικά όπως όλα τα κτηματολογικά γραφεία που έχουν ενταχθεί στον φορέα.