Απόρριψη αιτήματος κατασκευής καπνιστηρίων στο Δ.Μ. Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: