Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη ασκουμένων δικηγόρων στο ΕΒΕΘ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: