Απόφαση στήριξης για τους Δικηγόρους της Τράπεζας Πειραιώς

Σε συνέχεια της από 02/08/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Θ. και κατόπιν της συνάντησης των εκπροσώπων της Τράπεζας Πειραιώς με τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Θ. κ. Ευστάθιο Κουτσοχήνα, η πλειοψηφία των εννέα έμμισθων δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας Β. Ελλάδος της Τράπεζας, που είχαν κληθεί να ενταχθούν στην υπό ίδρυση εταιρία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, αποδέχθηκε την ένταξή της στην ως άνω εταιρία, αφού έλαβε υπόψη της τις διαβεβαιώσεις  των εκπροσώπων της Τράπεζας προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Θ. περί διασφάλισης των θέσεων εργασίας τους και των εν γένει δικαιωμάτων τους.

Ο Δ.Σ.Θ. στηρίζει την απόφαση των ως άνω δικηγόρων και δεσμεύεται να παρέμβει εκ νέου σε περίπτωση μη τήρησης των διαβεβαιώσεων που δόθηκαν στον Πρόεδρο από τους εκπροσώπους της Τράπεζας.