ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ 6.2.2021 ΕΩΣ 15.2.2021

Σας κοινοποιούμε την από 8.2.2021 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης σχετικά με τη λειτουργία τους για το χρονικό διάστημα από 6.2.2021 ώρα 6:00 μέχρι 15.2.2021 ώρα 6:00.

Συνημμένα αρχεία: