ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Κ/Γ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΣΘ

Σας κοινοποιούμε την απάντηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνου Γάτσου, στα με αριθμούς πρωτοκόλλου 287/19.1.2021 και 427/26.1.2021 αιτήματα του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Ευστάθιου Κουτσοχήνα, στην οποία περιέχονται αναλυτικά πληροφορίες για τη λειτουργία των ως άνω υπηρεσιών και των πράξεων που καταχωρίστηκαν κατά την τελευταία περίοδο της πανδημίας, καθώς και συγκριτικά στοιχεία με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

 

Συνημμένα αρχεία: