ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι για τον προγραμματισμό ραντεβού προσέλευσης για την επιτόπια κατάθεση αιτήσεων καταχώρισης πράξεων, τα αιτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] κατά τις εργάσιμες ημέρες και μόνο κατά τις ώρες 08.30 έως 14.00 (αιτήματα εκτός των ανωτέρω ωρών δεν θα λαμβάνονται υπόψη).