ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο