Απόφαση για τη λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου και του ΚΓ Θεσσαλονίκης από 13/9/2021

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.