Ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης με αριθμ. πρωτ. 3271/15.9.2021

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: