Απόφαση Δ.Σ. ΔΣΘ για τις καταλήψεις

Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, σε εκτέλεση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου της 1ης Απριλίου 2008, ως προς το σκέλος των καταλήψεων, καλεί τους συναδέλφους να συμμετάσχουν τη Δευτέρα 7, Τρίτη 8 και Τετάρτη 9 Απριλίου 2008 μαζικά σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον ασφαλιστικό νόμο στο εσωτερικό των δύο Δικαστικών Μεγάρων και να παραμείνουν σε αυτά από τις 08:00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου των υπηρεσιών, χωρίς να παρεμποδίζουν
την άσκηση δικαιωμάτων Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, Δικηγόρων, υπαλλήλων και ιδιωτών αποφεύγοντας οποιεσδήποτε πράξεις βίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

    Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας
 

Μανόλης Αν. Λαμτζίδης          Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης