ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΣΘ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στην υπ΄αριθμ. 30/16.6.2022 συνεδρίασή του, επικύρωσε σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, εκφράζοντας  την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη αιφνιδίως από την Κυβέρνηση νομοθετική ρύθμιση, κατά παράβαση των κανόνων καλής νομοθέτησης, χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τους φορείς της Δικαιοσύνης, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 349 ΚΠΔ, περιορίζοντας το δικαίωμα αναβολής της συζήτησης  για λόγους που αφορούν στο πρόσωπο πληρεξουσίου δικηγόρου.

Πρόκειται για μία ακόμα νέα  τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και μάλιστα  σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι διατάξεις του Κώδικα πρέπει να είναι διαχρονικής  ισχύος για  ασφάλεια  δικαίου.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης  καταγγέλλει την απαράδεκτη κυβερνητική πρακτική της αιφνίδιας νομοθέτησης, που τείνει να γίνει κυβερνητική συνήθεια και την προσπάθεια στέρησης του δικαιώματος εκπροσώπησης των διαδίκων από δικηγόρους της επιλογής τους, ακόμη και σε περιπτώσεις δικαιολογημένου κωλύματός τους.

Η όποια προσπάθεια στοχοποίησης των δικηγόρων, ως υπεύθυνων για την αναβολή της συζήτησης υποθέσεων και για τις καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης, είναι απαράδεκτη και αποπροσανατολιστική. Παράλληλα, αμφισβητείται η δικαιοδοτική κρίση του δικαστή,  ο οποίος είναι ο μόνος αρμόδιος, κατ’ άρθρο 87 του Συντάγματος,  να αποφασίζει.  

Οι καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης έχουν συγκεκριμένες αιτίες, τις οποίες το δικηγορικό σώμα έχει αναδείξει και στηλιτεύσει, κατ’ επανάληψη και  μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, που, ως φαίνεται, έχει ενοχλήσει πολλούς.

 Η προωθούμενη διάταξη παραβιάζει βασικές αρχές της ποινικής δίκης, αφού στερεί από τους διαδίκους και ιδίως από τον κατηγορούμενο το δικαίωμα εκπροσώπησής τους από τον δικηγόρο της επιλογής τους και μάλιστα χωρίς να υφίσταται ιδιαίτερος λόγος, όπως σε περίπτωση κινδύνου παραγραφής του αδικήματος.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης  καλεί την Κυβέρνηση να αποσύρει πάραυτα την συγκεκριμένη διάταξη και να προχωρήσει άμεσα σε διάλογο με όλους τους  εμπλεκόμενους φορείς στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης  αποφάσισε ομόφωνα την ημέρα της εισαγωγής της τροπολογίας προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων να πραγματοποιηθεί αποχή των δικηγόρων – μελών του από τις ποινικές δίκες. Η εν λόγω απόφαση θα εξειδικευθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μόλις γνωστοποιηθεί η ακριβής ημέρα της εισαγωγής της τροπολογίας προς ψήφιση.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης  αποφάσισε να προτείνει στη Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας σε περίπτωση μη απόσυρσης της προς ψήφιση διάταξης του άρθρ. 349 ΚΠΔ, την άμεση κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με τη διενέργεια αποχής από τις ποινικές δίκες συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου

 

          Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

 

 

              Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης                              Χρήστος Ε. Βρίκος