ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΗ 21-6-2022

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                                                                        Θεσσαλονίκη 20  Ιουνίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε συνέχεια της απόφασής του, στην υπ’ αριθμ. 30/16.6.2022 συνεδρίασή του, αποφασίζει την ΑΠΟΧΗ των μελών του την Τρίτη 21.6.2022, ημέρα της εισαγωγής προς ψήφιση στη Βουλή της τροπολογίας για το άρθρο 349 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας από τις ποινικές δίκες (εξαιρούνται παραγραφές, ήτοι για τα πλημμελήματα εξαετία σε α’ βαθμό από το χρόνο τέλεσης και επταετία σε β’ βαθμό από το χρόνο τέλεσης και υποθέσεις όπου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης).

  Η τροποποίηση του άρθρου 349 ΚΠΔ, περιορίζει το δικαίωμα αναβολής της συζήτησης  για λόγους που αφορούν στο πρόσωπο πληρεξουσίου δικηγόρου και πρόκειται για αιφνίδια νομοθετική πρακτική που τείνει να γίνει κυβερνητική συνήθεια και προσπάθεια στέρησης του δικαιώματος εκπροσώπησης των διαδίκων από δικηγόρους της επιλογής τους, ακόμη και σε περιπτώσεις δικαιολογημένου κωλύματός τους.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης  καλεί την Κυβέρνηση να αποσύρει πάραυτα την συγκεκριμένη διάταξη και να προχωρήσει άμεσα σε διάλογο με όλους τους  εμπλεκόμενους φορείς στην απονομή της Δικαιοσύνης και καλεί τα μέλη του να τηρήσουν πιστά το πλαίσιο αποχής όπως διευκρινίζεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

        Ο Πρόεδρος                                     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης                      Χρήστος Ε. Βρίκος