Αποφάσεις του ΔΣ του ΔΣΘ της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την 7.4.2020 με τηλεδιάσκεψη

Το ΔΣ του ΔΣΘ συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη την 7.4.2020 και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Ο ΔΣΘ εμμένει στο αίτημά του για άμεση ένταξη των δικηγόρων στους κλάδους που θα ενισχυθούν με το βοήθημα των 800€, παράλληλα δε ζητά την προώθηση των λοιπών μέτρων στήριξης του κλάδου, όπως αυτά έχουν τεθεί με προγενέστερες αποφάσεις του ΔΣ του ΔΣΘ, αλλά και της Ολομέλειας, ιδίως δε: την ένταξη των δικηγόρων στους επαγγελματικούς κλάδους που θα έχουν δυνατότητα καταβολής μειωμένου μισθώματος για την επαγγελματική τους στέγη, την αξιοποίηση του λογαριασμού του ΟΑΕΔ που έχει δημιουργηθεί από εισφορές των δικηγόρων και την άμεση εκκαθάριση των αμοιβών των συναδέλφων από υποθέσεις της Νομικής Βοήθειας, για την υλοποίηση μάλιστα της οποίας η Ολομέλεια πρότεινε την ενίσχυση του ΤΑΧΔΙΚ με προσωπικό των Δικηγορικών Συλλόγων.

Περαιτέρω, για τους συναδέλφους που θα επιλέξουν τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, αποφασίστηκε ότι ουδεμία υπόδειξη συγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών τηλεκατάρτισης (ΚΕΚ) θα γίνει από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, δεδομένης τόσο της θέσης του ΔΣΘ σε σχέση με τα προγράμματα αυτά όσο και του γεγονότος ότι το σχετικό Πρόγραμμα προβλέπει την ατομική, εκ μέρους των ωφελουμένων, επιλογή του παρόχου των υπηρεσιών τηλεκατάρτισης. Στην κατεύθυνση υποστήριξης και διευκόλυνσης, μόνο, των συναδέλφων που επιλέξουν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα τηλεκατάρτισης, ο ΔΣΘ παρείχε στα μέλη του αναλυτικές οδηγίες υλοποίησης της σχετικής δράσης. Σε κάθε περίπτωση, ο ΔΣΘ αναμένει διευκρινίσεις ως προς την ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα των συναδέλφων – μελών δικηγορικών εταιρειών, των εμμίσθων δικηγόρων που έχουν κλείσει τα βιβλία τους, καθώς και των ασκούμενων δικηγόρων.

Το ΔΣ του ΔΣΘ, αφού λάβει υπόψη του το πλήρες πακέτο μέτρων στήριξης του κλάδου, που θα θεσμοθετηθεί από την Πολιτεία,  θα επανεξετάσει τις προσεχείς ημέρες τα δεδομένα που θα διαμορφωθούν και θα λάβει αποφάσεις για περαιτέρω δράσεις, στην κατεύθυνση της στήριξης των συναδέλφων.

Τέλος, το ΔΣ του ΔΣΘ απασχόλησε το ζήτημα της επίσπευσης εφαρμογής των διαδικασιών ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Αποφασίστηκε η υποστήριξη του αιτήματος για άμεση χορήγηση ηλεκτρονικής υπογραφής στο σύνολο των συναδέλφων με απλουστευμένη διαδικασία (χωρίς χρήση usb-token), σε διαφορετική περίπτωση η επανέναρξη των διαδικασιών χορήγησης της ψηφιακής υπογραφής από τον ΔΣΘ με τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέσων προστασίας.