ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
      ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                       Θεσσαλονίκη 30 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στην υπ’ αρ. 33/29.9.2011 συνεδρίασή του αποφάσισε την:

ΑΠΟΧΗ
ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα οικονομικά μέτρα που λαμβάνονται από την Κυβέρνηση και πλήττουν το σύνολο των Ελλήνων πολιτών και ιδιαίτερα τους Δικηγόρους:
1.    Με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, της ειδικής έκτακτης εισφοράς και του   τέλους ακινήτων.
2.     Με την δήθεν απελευθέρωση του δικηγορικού επαγγέλματος.
3.    Με την επιβολή αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης και την μείωση του αφορολογήτου ορίου.
4.     Με την επιβολή Φ.Π.Α. 23%.

    Ο Πρόεδρος                                             Ο Γεν. Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡ. ΡΑΠΤΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
Ισχύει το ακόλουθο πλαίσιο χορήγησης αδειών:
1. Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
2. Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
3. Παραγραφές-Προθεσμίες
4. Αναστολές πλειστηριασμών