Αποχή Δικηγόρων Θεσσαλονίκης την 1.12.2011

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

    Θεσσαλονίκη 25 Νοεμβρίου 2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΝ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή του υπ’ αρ. 42/24.11.2011 αποφάσισε την:

ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 
ΤΗΝ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επιχειρούμενη μεταφορά δικαστηριακής ύλης και την παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στη λειτουργία της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης, κατά παράβαση θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος, για την επισφαλή κατάσταση των Ασφαλιστικών Ταμείων των Δικηγόρων, αλλά και για την άδικη φορολογική επιδρομή, που  θίγει τα δικαιώματα όλων των Ελλήνων πολιτών.

    Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡ.ΡΑΠΤΗΣ

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ:

1. Συμπλήρωση ορίων προσωρινής κράτησης
2. Κρατούμενοι (μόνο στα αυτόφωρα) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
3. Παραγραφές – Προθεσμίες
4. Αναστολές πλειστηριασμών
5. Προσωρινές διαταγές

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Κατά την αποχή των Δικηγόρων Θεσσαλονίκης την 1.12.2011, το πλαίσιο χορήγησης αδειών για τις ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ είναι:

Στα Πλημμελήματα:
Όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής (πλημμελήματα πραχθέντα προ της 1.1.2006 σε α΄ βαθμό και προ της 1.1.2005 σε β΄ βαθμό).