ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
    Θεσσαλονίκη 10 Ιουνίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στην υπ’ αρ. 17/9.6.2011 συνεδρίασή του αποφάσισε την:
ΑΠΟΧΗ
ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 
ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα μέτρα που λαμβάνονται από την Κυβέρνηση σε βάρος του λειτουργήματος του δικηγόρου αλλά και για τα οικονομικά μέτρα που λαμβάνονται από την Κυβέρνηση και πλήττουν το σύνολο των Ελλήνων πολιτών.

    Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡ. ΡΑΠΤΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
Ισχύει το ακόλουθο πλαίσιο χορήγησης αδειών:
1. Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
2. Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
3. Παραγραφές-Προθεσμίες
4. Αναστολές πλειστηριασμών