ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 9/11/2023-13/11/2023 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 13/11/2023

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης, η οποία συγκλήθηκε εκτάκτως, σήμερα την 8η Νοεμβρίου 2023, κατόπιν διαλογικής συζήτησης επί του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, αποφάσισε ομόφωνα:

 

Την αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης από παραστάσεις σε ΟΛΑ τα ακροατήρια Αστικών, Διοικητικών και Ποινικών Δικαστηρίων, από την Πέμπτη 09/11/2023 μέχρι και τη Δευτέρα 13/11/2023.*

 

Αποφασίστηκε επιπλέον η εκ νέου σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στην αίθουσα του Κακουργοδικείου Τρίπολης, με θέμα:

«Ενημέρωση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης για τις αποφάσεις της από 11/11/2023 συνεδρίασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος και επαναπροσδιορισμός της στάσης μας ενόψει του φορολογικού νομοσχεδίου».

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί με το ίδιο θέμα στις 16/11/2023 και ώρα 12:00 μεσημβρινή στην ίδια αίθουσα.

 

*ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ

Άδειες θα χορηγούνται για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.-Παραγραφές – Προθεσμίες.

2.-Ποινικές υποθέσεις: Στα κακουργήματα, όταν συντρέχει κίνδυνος παραγραφής ή όταν έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση. Στα πλημμελήματα, όταν από το χρόνο τέλεσης της πράξης έχει συμπληρωθεί εξαετία (6) σε α΄ βαθμό και επταετία (7) σε β΄ βαθμό.

3.- Αυτόφωρη διαδικασία.

Δεν απαιτείται άδεια για την κατάθεση δικογράφων, προτάσεων Τακτικής Διαδικασίας και Διαδικασίας Μικροδιαφορών.

Αναβολές: Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

 

Για το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης

Ο Πρόεδρος, Δημήτριος Κωστόγιαννης

Ο Γενικός Γραμματέας, Αναστάσιος Ψιμάρνης