ΑΠΟΧΗ Δ.Σ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 9 ΚΑΙ 10/11/2023 ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: