Απασχόληση δύο ασκουμένων στον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ            Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 2011

   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Ανακοινώνεται ότι, ο Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Δωδεκανήσου 10Α΄) προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) ασκούμενους δικηγόρους, στα πλαίσια της άσκησής τους, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
Η επιλογή θα γίνει κατόπιν κληρώσεως. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου  Θεσσαλονίκης μέχρι 25.11.2011.

     Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης                  Χρήστος Ηρ. Ράπτης