Αντίδραση στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την έκδοση προσωρινής διαταγής από το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας

Θεσσαλονίκη, 18 Νοεμβρίου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΨΗΦΙΣΜΑ
Θέμα: Αντίδραση στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την έκδοση προσωρινής διαταγής από το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας

Έντονο προβληματισμό και ιδιαίτερη ανησυχία για τη λειτουργία των συνταγματικών θεσμών στη χώρα μας προκάλεσε η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία κάνει λόγο για «υπέρβαση της δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων σε σχέση με ζητήματα βεβαίωσης είσπραξης φόρων και τελών», προαναγγέλλοντας μάλιστα παρέμβαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους «προκειμένου να μη δημιουργούνται ψευδείς εντυπώσεις στους πολίτες» μετά την έκδοση της προσωρινής διαταγής από το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας αναφορικά με την απαγόρευση, μέχρι τη συζήτηση της κατατεθείσας αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, της διακοπής της ηλεκτροδότησης ακινήτου για την περίπτωση μη εξόφλησης λογαριασμού της ΔΕΗ που περιέχει, κατά τους αιτούντες, πρόδηλα σφάλματα κατά τον υπολογισμό του καταβλητέου Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών.

Η εν λόγω προσωρινή διαταγή αποτελεί μια πρωτοποριακή ενέργεια του Έλληνα δικαστή και εκφράζει την ανάγκη προστασίας των πολιτών από τις αυθαίρετες φοροεπιδρομές του κράτους, που προσβάλλουν συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών υπερβαίνει το θεσμικό του ρόλο ως οργάνου της εκτελεστικής εξουσίας και παρεμβαίνει στη λειτουργία της ανεξάρτητης, σύμφωνα με το Σύνταγμα, δικαστικής εξουσίας, επιχειρώντας αντισυνταγματικά και παράνομα να «ορίσει» το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ως το αρμόδιο όργανο για την ερμηνεία και την εφαρμογή των νόμων του κράτους, υποκαθιστώντας τα μόνα αρμόδια για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ελληνικά δικαστήρια.

Επιπλέον, είναι προφανής η πρόθεση της εκτελεστικής εξουσίας να χειραγωγήσει τους ανεξάρτητους Έλληνες δικαστές, ώστε να αποτρέψει τη δικαστική ανατροπή των κοινωνικά άδικων και ανάλγητων μέτρων που επιβάλλει, τα οποία έχουν μόνο εισπρακτικό χαρακτήρα.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί την εκτελεστική εξουσία, με όποιο όργανό της κι αν εκφράζεται, να επιδεικνύει έμπρακτα το σεβασμό της στα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών και ιδιαίτερα στη διάκριση των εξουσιών, απέχοντας από κάθε ενέργεια παρέμβασης στο έργο της Ελληνικής Δικαιοσύνης, η ανεξαρτησία και η λειτουργία της οποίας προστατεύονται ρητά από το Σύνταγμα.

Τέλος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δηλώνει ρητά προς κάθε κατεύθυνση ότι, ανεξάρτητα από την αναγνωριζόμενη ανάγκη του κράτους να αντιμετωπίσει τα δημοσιονομικά του προβλήματα, θα υπερασπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο το αυτονόητο δικαίωμα του Έλληνα πολίτη να απευθύνεται ελεύθερα στην Ελληνική Δικαιοσύνη για την προάσπιση των δικαιωμάτων του.