Απασχόληση 3 ασκούμενων από τον Δ.Σ.Θ. στο Υποθηκοφυλάκειο και στο Κτηματολόγιο Θεσσαλονίκης

Ανακοινώνεται ότι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει τρεις (3) ασκούμενους στο Υποθηκοφυλάκειο και στο Κτηματολόγιο Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της άσκησής τους, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου  Θεσσαλονίκης μέχρι 16.07.2021.

         Ο Πρόεδρος                                         Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                Πέτρος Ε. Σαμαράς