ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΕΓΔΙΧ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: