ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ. ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, διαπιστώνοντας την ανάγκη λειτουργίας και δεύτερου γραφείου για τη λήψη των ένορκων βεβαιώσεων, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ουράς και να εξυπηρετούνται με τον ταχύτερο και καλύτερο τρόπο οι δικηγόροι μέλη του, υπέβαλε σχετικό αίτημα στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο έγινε δεκτό όπως προκύπτει από την ανακοίνωση που ακολουθεί.

 

 

    Σας γνωρίζουμε ότι για τις ένορκες βεβαιώσεις, από την Πέμπτη 12-12-2019, εκτός από το γραφείο (68) θα λειτουργεί και το γραφείο (71Β).

   Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας έτσι ώστε στις κλήσεις τους να μην αναγράφουν ως τόπο λήψης των ένορκων βεβαιώσεων το γραφείο (68), αλλά το “Τμήμα Ένορκων Βεβαιώσεων του Ειρηνοδικείου”.

 

Η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης

του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης