ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (SMS) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ VOUCHER ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣΘ

Σε συνέχεια αναφορών μελών του ΔΣΘ, οι οποίοι έγιναν αποδέκτες μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και μηνυμάτων SMS από φορείς, που διαφημίζουν την παροχή επιδοτούμενων προγραμμάτων Voucher για επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες με τηλεκατάρτιση, σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΣΘ δεν διαβιβάζει ούτε κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Δικηγόρων μελών του. Μια τέτοια ενέργεια, που συντελείται με την εξαγωγή / χρήση δεδομένων από βάση δεδομένων / δημόσιο μητρώο, η δημοσιότητα του οποίου δεν εξυπηρετεί διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και η πρακτική της ανεπιθύμητης επικοινωνίας χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση, είναι μη νόμιμη, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 3471/2006, όπως ισχύει.