ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ

Σας αποστέλλουμε  υπόδειγμα ενδεικτικής  αίτησης  που , ευγενώς, συνέταξαν οι συνάδελφοι Κώστας Μπλατσούκας και  Παύλος Νάτσης  το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί από όλους τους δανειολήπτες συναδέλφους στις πιστώτριες τράπεζες, εφόσον επιθυμούν (οι συνάδελφοι) την αναστολή της καταβολής των δανειακών τους δόσεων ή των τραπεζικών τους ρυθμίσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 της από 30/03/2020 Π.Ν.Π