Αναστολή των δικαστικών υπηρεσιών στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναστολή εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, καθώς και των προθεσμιών και πλειστηριασμών, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, που κατατέθηκε στη Βουλή και
με το οποίο κυρώνεται η από 26 Μαΐου 2010 σχετική Πράξη νομοθετικού Περιεχομένου.

Με τη νομοθετική πράξη, η οποία αποκτά ισχύ από τις 14-5-2010:

  • Αναστέλλονται από 14/5 έως 4/6 του 2010 α) οι εργασίες όλων των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των οριζόμενων δικαστηρίων, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, γ) οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών που αφορούν ακίνητα της δικαστικής περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων
  • Ορίζεται ότι οι διαδικαστικές πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης δεν πάσχουν ακυρότητας μόνο από το γεγονός ότι έλαβαν χώρα το διάστημα από 14-5-2010 έως 4-6-2010 πλην της διενέργειας πλειστηριασμών για τα ακίνητα, που βρίσκονται στη δικαστική περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης
  • Παρατείνεται, από τη λήξη της (27-5-2010) έως την 15-9-2010 η προθεσμία για τη σύνταξη, με αυτοσύμβαση, οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, τα οποία έχουν συνταχθεί μέχρι την 31-12-2000, χωρίς να απαιτείται η αναγραφή ΑΦΜ και η προσκόμιση των λοιπών οριζόμενων στοιχείων.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Hμερομηνία : 01-07-10
Copyright: http://www.kathimerini.gr