Αναστολή εργασιών των δικαστηρίων λόγω των εκλογών της 7ης Ιουλίου.

Λόγω των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, οι εργασίες των δικαστηρίων της χώρας από την 3η Ιουλίου 2019 έως και τη 10η Ιουλίου 2019 αναστέλλονται.

Ειδικά για τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια Αθηνών και Θεσσαλονίκης η διάρκεια της αναστολής είναι απο την 3η Ιουλίου 2019 έως και την 12η Ιουλίου 2019.

Δείτε αναλυτικά την διευκρινιστική πράξη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Δείτε αναλυτικά το συνημμένο έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.