ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣΘ Η ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 895/2024 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ 793/2024 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αντίγραφο της από 21/03/2024 και με αριθμό κατάθεσης (γενικός) 895/2024 και (ειδικός) 793/2024 ειδικής αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου κατά των J. M. του Χ.. κλπ για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης από απαλλοτρίωση. Η αίτηση αυτή εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (ΔΜ-ΔΜ Τμήμα) στη δικάσιμο της 22-04-2024 (πιν. 10) , ώρα 10.00, αίθουσα 311.