ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣΘ Η ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 1607/2022 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ 1382/2022 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αντίγραφο της από 01/06/2022 και με αριθμό κατάθεσης (γενικός) 1607/2022 και (ειδικός) 1382/2022 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου  κατά του Α.Α. του Γ. κ.λ.π. για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης από απαλλοτρίωση. Η αίτηση αυτή εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (ΔΜ-ΔΜ Τμήμα) στη δικάσιμο της 13-03-2023 (πιν. 1) , ώρα 10.00, αίθουσα 311, σύμφωνα με την από 01-06-2023 πράξη ορισμού συζήτησης.