ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣΘ Η ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 1258/2024 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ 1104/2024 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αντίγραφο της από 26/04/2024 και με αριθμό κατάθεσης (γενικός) 1258/2024 και (ειδικός) 1104/2024 ειδικής αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Φ..Α..του Ι..κλπ για  την παροχή άδειας πραγματοποίησης εργασιών με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7Α του Κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων (N.2882/2001) . Η αίτηση αυτή εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (ΔΜ-ΔΜ Τμήμα) στη δικάσιμο της 22-05-2024 (πιν. 15) , ώρα 10.00, αίθουσα 311.