Ανάρτηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Θ. στο portal www.dsth.gr

Ανάρτηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Θ. στο portal www.dsth.gr

Κύριοι Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι από την συνεδρίαση της 24-07-2019, οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Θ. θα αναρτώνται στο portal www.dsth.gr και ειδικότερα στο μενού eΥπηρεσίες – Αποφάσεις Δ.Σ. (Απαιτείται πρώτα σύνδεση στο portal)

 

 

Αποφάσεις ΔΣ στη συνεδρίαση της 24.7.2019

 

Το ΔΣ του ΔΣΘ στη συνεδρίαση της 24.7.2019 αποφάσισε:

1. Την έγκριση του απολογισμού έτους 2018 (Το σχέδιο απολογισμού και η έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του ΔΣΘ στην ενότητα Ταυτότητα ΔΣΘ  – Ισολογισμοί Προϋπολογισμοί. Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας, κατά το έτος 2018 τα έξοδα του ΔΣΘ περιορίστηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2017) σε ποσοστό 28,22%, και το ποσό που εξοικονομήθηκε χρησιμοποιήθηκε προς όφελος των συναδέλφων: δωρεάν παροχή συνδρομής NOMOS, ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενημέρωσης έκδοσης αποφάσεων με SMS, πληρωμή PORTALκλπ.)

2. Την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2019 (Το σχέδιο προϋπολογισμού και η έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του ΔΣΘ στην ενότητα Ταυτότητα ΔΣΘ  – Ισολογισμοί Προϋπολογισμοί. Σημειώνεται ότι, κατ’ εφαρμογή σχετικών αποφάσεων του ΔΣ, κατά τον μήνα Ιούλιο 2019 πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά στην ιστορία του ΔΣΘ, μείωση του μισθολογικού κόστους, κατόπιν επίτευξης συμφωνίας με όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους για ποσοστιαία μείωση της μισθοδοσίας τους, καθώς και εφαρμογή της απόφασης του ΔΣ για αποχώρηση των υπαλλήλων που συμπληρώνουν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης)

3. Την έγκριση της παρουσίας του ΔΣΘ, για πρώτη φορά στην ιστορία του, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με σκοπό τη συμμετοχή του Συλλόγου στο σημαντικότερο επιχειρηματικό γεγονός της χώρας και την μέσω αυτού προβολή του ρόλου του δικηγόρου ως συμπαραστάτη του πολίτη και του επιχειρηματία

4. Τη συγγραφή βιβλίου για την ιστορία του ΔΣΘ, σε συνεργασία με το Κέντρο Δικηγορικών Μελετών του ΔΣΘ

5. Την έγκριση προσφοράς της εταιρίας COSMOTE για την εγκατάσταση στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, συστήματος wi-fi με οπτικές ίνες

6. Την έγκριση ποσού για την κατ’ αποκοπή παροχή υπηρεσιών ειδικού συνεργάτη – συμβούλου προς υποστήριξη του έργου του Προέδρου, του ΔΣ και των Υπηρεσιών του ΔΣΘ

7. Την ανανέωση συνεργασίας με Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΣΟΛΩΝ» με σκοπό τη δωρεάν παροχή συνδρομής στα μέλη του ΔΣΘ

8. Την ανακαίνιση αιθουσών δικηγόρων στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

9. Τη Συγκρότηση Επιτροπής Μητρώου

 

          Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν.Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                        Πέτρος Ε. Σαμαράς