ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.