Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων για τα ακίνητα των κτηματογραφημένων περιοχών

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: