ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.