ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Παρακαλούνται όσοι δικηγόροι επιθυμούν να προβούν σε έρευνα στο υποθηκοφυλακείο / κτηματολογικό γραφείο της Νεάπολης Θεσσαλονίκης, να αποστέλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] του κτηματολογικού γραφείου Νεάπολης, με το οποίο θα υποβάλουν αίτημα προκειμένου να τους ορισθεί συγκεκριμένο ραντεβού. Η απάντηση, με την οποία θα καθορίζεται ακριβής ημέρα και ώρα, θα γνωστοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την επόμενη ημέρα.

            Διευκρινίζεται ότι τα ραντεβού θα καθορίζονται με βάση τη σειρά λήψης των email από το κτηματολογικό γραφείο Νεάπολης και η μέγιστη χρονική διάρκεια έρευνας-ελέγχου θα είναι 30΄, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικηγόροι.

Με τιμή

Ευαγγελία Χάϊκα-Μεγαπάνου

(Προσωρινώς ασκούσα καθήκοντα άμισθου Υποθηκοφύλακα Νεάπολης Θεσσαλονίκης)