Ανακοίνωση για την οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση ειδικού σκοπού των 600 ευρώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                                                                                                        Θεσσαλονίκη 29-04-2020

      

Ανακοίνωση για την οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση ειδικού σκοπού των 600 ευρώ

 

   Ενημερώνουμε τους κ. κ.  συναδέλφους ότι σύμφωνα με το άρθρο 2  της ΚΥΑ 16604  -3224/27-04-2020, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι όλοι όσοι αιτήθηκαν συμμετοχής στην υπ. αριθ. πρωτ.286/2-4-2020 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε οιαδήποτε άλλη ενέργεια.

 Όσοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, μπορούν μέχρι 08 Μαϊου 2020 να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ( supportemployees.gov.gr ) για την καταβολή της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού , με την χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτουν.

Την ίδια αίτηση θα πρέπει ακόμα να υποβάλλουν και όσοι από τους συναδέλφους, αρχικά ακολούθησαν την διαδικασία Β΄ και για τους οποίους τα ΚΕΚ δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν την υποβολή της αίτησης.

Λεπτομέρειες παρατίθενται στη συνημμένη ΚΥΑ 16604-3224/27-04-2020

 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Β. ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ                                                  ΠΕΤΡΟΣ Ε. ΣΑΜΑΡΑΣ

 

Συνημμένα αρχεία: